februari 24, 2015

Colofon | Disclaimer

Disclaimer

Ten eerste: deze website is eigendom van FreeJobz. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Ten tweede: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan FreeJobz. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van FreeJobz, delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Ten derde: deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij proberen deze steeds zo actueel mogelijk te houden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze website of de inhoud daarvan. Wij houden deze website met enige regelmaat actueel, dat kan zonder kennisgeving vooraf.

Verantwoordelijkheid

Ten vierde: in een aantal gevallen is het mogelijk dat gebruikers een reactie of commentaar geven op de inhoud. FreeJobz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze geplaatste berichten, zoals teksten, beelden of links. Wij controleren vooraf deze plaatsingen. Het zijn persoonlijke mening(en) die niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met onze mening. Op dezelfde manier is FreeJobz ook niet verantwoordelijk voor websites van anderen, waar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kunt u het best melden aan de webbeheerder via e-mail of neem contact met ons op.

Aansprakelijkheid

Ten vijfde: het gebruik van deze website en de inhoud is geheel voor eigen risico. Daarom kunt u FreeJobz niet aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook. Dit geldt bovendien ook voor haar partners. Dit alles binnen de wettelijke grenzen.

© 2020 FJ1501

FreeJobz huisstijl en website

Ontwerp: Leo ten Have creatieve communicatie
Prins Hendrikstraat 26
7001 GL Doetinchem
(0314) 340205
info@leotenhave.nl
www.leotenhave.nl